Nửa đêm lén lút vào phòng địt luôn em kế nói về cô bé tội nghiệp Kanon Amane khi sống chung cùng ông anh kế dâm đãng, hắn ta thấy cô bé mới lớn rất ngon lành làm cho cơn dâm trong người không thể chịu đựng được nữa và đêm đó lẻn vào phòng của Kanon Amane hắn ta đè cô ra địt như vũ bão.

Nửa đêm lén lút vào phòng địt luôn em kế

Nửa đêm lén lút vào phòng địt luôn em kế