Nhân viên số hưởng một mình được địt hai sếp kể về cậu thanh niên nhút nhát hôm nay đi công tác cùng hai sếp nữ xinh đẹp của mình, cậu ta thật thích thú vì hai cô rất cởi mở nên cho cậu ta ngủ chung phòng và mình cậu đêm đó được địt nhau với cả hai cô thật sung sướng.

Nhân viên số hưởng một mình được địt hai sếp

Nhân viên số hưởng một mình được địt hai sếp