Em trở thành nô lệ tình dục cho cả công ty nói về em nhân viên dâm đãng Akiho Yoshizawa với máu dâm dục hơn người nên cô ta đã dụ dỗ hết tất cả nhân viên nam trong công ty tới địt nhau với mình, thật không thể nào sướng hơn vì ngày nào Akiho Yoshizawa cũng được banh háng cho đồng nghiệp địt.

Em trở thành nô lệ tình dục cho cả công ty

Em trở thành nô lệ tình dục cho cả công ty