Em gái xinh bị đồng nghiệp hiếp dâm tập thể nói về cô gái tội nghiệp Nanami Kawakami khi hôm nay cô ta rất sung sướng vì bị đám đồng nghiệp trong công ty đưa vào nhà nghỉ hiếp dâm, mặc dù bị hiếp nhưng cô ta lại cảm thấy rất sung sướng và thỏa mãn nên Nanami Kawakami nghiễm nhiên trở thành nô lệ tình dục cho đồng nghiệp của mình.

Em gái xinh bị đồng nghiệp hiếp dâm tập thể

Em gái xinh bị đồng nghiệp hiếp dâm tập thể